โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1   ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ผู้บริหาร

นายฑีฆาวุฒิ บุญสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/05/2011
ปรับปรุง 23/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 183439
Page Views 236302
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ระบบเอกสารราชการของโรงเรียน
ฟอร์มเอกสารราชการ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายธวัช คชการ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 085-3799572
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2555,10:45  อ่าน 475 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กรอบงานวิชาการ
รายละเอียดผลงาน

 แนวทางการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มีอำนาจในการบริหารและการจัดการศึกษาตามภาระงาน  ที่กำหนดในกฎกระทรวง  และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่องการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      พ.ศ.  2550  โดยคำนึงถึงหลักการใน  8  ประการ  ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงเป็นสำคัญ  และยังมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม  สนับสนุน  สถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง  ช่วยเหลือ  ดูแล  พัฒนาสถานศึกษาประเภท  ที่สอง พร้อมทั้งกำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศ  สถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง  และที่สอง

                                สถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง  มีอิสระในการบริหารและการจัดการศึกษา ด้วยโรงเรียนเอง  ภายใต้หลักการที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ  ทั้ง  8  ประการ

                                 สถานศึกษาประเภทที่สอง ยังไม่มีอิสระในการบริหารและการจัดการศึกษาด้วยโรงเรียนเอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายังต้องทำหน้าที่ให้การช่วยเหลือ  ดูแลหรือทำการแทนในบางเรื่องให้  รวมทั้งพิจารณาจัดเครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่สองตามความเหมาะสมบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รวมทั้งเร่งพัฒนาสถานศึกษาประเภทที่สอง  และเครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่สอง  ให้เป็นสถานศึกษาที่หนึ่ง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117 KB
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2555,10:45   อ่าน 475 ครั้ง

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11