กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวจินตนา ศาสตร์เจริญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทร : 098-6801321

นายชยุติ ชนชีวัฒน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1