กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเอกรินทร์ เพชรกรด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0649288254
อีเมล์ : ekarin112521@gmail.com