กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายจิระวัฒน์ โกสิทธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0980019178
อีเมล์ : Chirawat.ko1974@gmail.com

นางสาวดวงกมล ศรีไสยเพชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0941238781
อีเมล์ : srisaipent22@hotmail.com

นางสาวสุพัศชญา หนูอิ้ม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0887539754
อีเมล์ : supatchaya.tong@gmail.com