กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศิริอร คล้ายสกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0862748136
อีเมล์ : Siriorn_2524@hotmail.com

นายสุริยันห์ ยุติมิตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0815050735
อีเมล์ : m0815050735@gmail.com

นายศุภชัย นวนหงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0936864457
อีเมล์ : krukimsuppachai@gmail.com

นางสาวสิริมา เก๊าหลิม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0950211918
อีเมล์ : amirismm10@gmail.com

นางสาวศิณีรัตน์ โภชากร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0612937909
อีเมล์ : sineerat37@gmail.com