ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศตารางการให้นักเรียนมารับอุปกรณ์การเรียน ตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันอาทิตย์ที่ 18 ก.ค. ให้นักเรียนมารับและส่งเอกสารประกอบการการเรียน ตามเวลาและสถานที่ดังนี้จ้าา
⬇️⬇️⬇️
อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย มาตามเวลาที่กำหนด และปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสกันด้วยนะคะ
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,17:39   อ่าน 118 ครั้ง