ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2565 (อ่าน 369) 24 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง ลงวันที่ 23 ตุลาคม 2565 (อ่าน 338) 23 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง จำนวน ๔ อัตรา (ยกเลิกประกาศฉบับลงวันที่ 10 ตุลาคม 2565) (อ่าน 390) 18 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง และแม่บ้าน (อ่าน 401) 03 ต.ค. 65
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นเงินบำรุงการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ๓.๗๕ ขึ้นไป ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 451) 11 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2993) 14 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3012) 14 มี.ค. 65
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 3879) 03 มี.ค. 65
การรับวัคซีน นักเรียนโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม (อ่าน 4079) 25 ต.ค. 64
ประกาศ กำหนดการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม (อ่าน 4134) 21 ต.ค. 64
ประกาศผลการเรียน 1/2564 (อ่าน 3414) 21 ต.ค. 64
ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ด้วยระบบ ZOOM (อ่าน 3998) 21 ต.ค. 64
ประกาศผลรางวัลกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 4101) 21 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4030) 21 ต.ค. 64
ประกาศขยายเวลาการจัดการเรียนการสอน Online (อ่าน 3933) 21 ต.ค. 64
ประกาศตารางการให้นักเรียนมารับอุปกรณ์การเรียน ตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 3909) 21 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม เรื่อง การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 3881) 21 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ on site (อ่าน 3846) 21 ต.ค. 64
โครงการเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ " โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (อ่าน 3658) 21 ต.ค. 64
ประกาศเชิญประชุมผู้ปกครองระบบ ZOOM (อ่าน 3672) 21 ต.ค. 64
รับสมัครนักเรียน รอบ 2 ปีการประกาศโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ชั้น ม.1 และ ม.4 วันที่ 21 พ.ค.-1 มิ.ย. 64 (เฉพาะคนที่ยังไม่สมัครและ นร.ขอย้ายเข้า) (อ่าน 3388) 21 ต.ค. 64
ประกาศมาตรการ D-M-H-T-T (อ่าน 3656) 21 ต.ค. 64
ประกาศขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครอง (อ่าน 3661) 21 ต.ค. 64
ประกาศเลื่อนวันรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 3658) 21 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3845) 28 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3852) 28 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนจากการสมัครผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 3845) 28 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียน ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3395) 21 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 6981) 04 ม.ค. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติ หน้าที่ นักการภารโรง(แม่บ้าน) (อ่าน 7162) 18 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาจีน (อ่าน 7208) 14 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึก (อ่าน 7277) 13 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาจีน (อ่าน 7162) 13 พ.ค. 63
แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 7383) 08 พ.ค. 63
ประกาศ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม เรื่อง การเลื่อนรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษ (อ่าน 7178) 18 มี.ค. 63
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 7401) 08 พ.ย. 62
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างสอนวิชาคอมพิวเตอร์ (อ่าน 7418) 04 พ.ย. 62
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 7558) 29 พ.ค. 62
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติ หน้าที่ นักการภารโรง (อ่าน 7653) 22 พ.ค. 62
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 7326) 10 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก (อ่าน 7376) 09 พ.ค. 62
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติ หน้าที่ นักการภารโรง (อ่าน 7516) 02 พ.ค. 62
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง (เคมี) (อ่าน 7462) 02 พ.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา (อ่าน 7484) 28 ธ.ค. 61
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาจีน (อ่าน 7495) 27 พ.ย. 61
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการชุดกิจกรรม เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ (อ่าน 7451) 30 ต.ค. 61
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4 เรื่อง สารและสมบัติของสาร (อ่าน 8943) 25 ก.ค. 59
ประกาศ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขัน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 8156) 22 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 8042) 18 พ.ค. 58
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 8130) 11 พ.ค. 58