รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

Adobe Acrobat Document รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ต่อกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา ของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมประจำปีการศึกษา 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.2 MB
Adobe Acrobat Document รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานวิชาการ ประจำปีงบประมาน ๒๕๖๕   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 618.01 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพยาบาล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 536.65 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 707.99 KB