การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Adobe Acrobat Document ประกาศมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.81 KB
Adobe Acrobat Document การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 210.19 KB