โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1   ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ผู้บริหาร

นายฑีฆาวุฒิ บุญสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/05/2011
ปรับปรุง 23/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 182350
Page Views 235114
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ระบบเอกสารราชการของโรงเรียน
ฟอร์มเอกสารราชการ
ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2554
โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนท่าข้ามวิทยา โดยโครงการนี้ นายวััชระ   นนทโชติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและได้อยู่ประจำการในการฝึกอบรม ร่วมด้วย นายจิรวัฒน์   โกสิทธิ์ เป็นผู้กำกับลูกเสือมีหน้าที่ควบคุมลูกเสือ จำนวน 8 คน คือ 1. เด็กชายไตรภพ  พันจันทร์  2. เด็กหญิงพัชรี   พลนอก  3. เด็กหญิงกาญจนา   วงมาเกษ  4. เด็กชายนับพล  เหล่าชรา  5. เด็กชายพศ์งศิริ   พรหมศิรา  6. เด็กหญิงนัฐฐาพร   เผือกวารี  7. เด็กชายอุเทน   สมนาค  8. เด็กหญิงพรทิพย์   มูลมาต 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2554,10:24   อ่าน 881 ครั้ง


โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11