ภาพกิจกรรม
ร่วมเป็นเกียรติและรับเกียรติบัตรในพิธีมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.2565
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 นางสาวรัตนา ศิลปกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตัวแทนโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ร่วมเป็นเกียรติและรับเกียรติบัตรในพิธีมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,10:56   อ่าน 229 ครั้ง