เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

มาร์ช   ชมพู - เขียว

คำร้อง/ทำนอง สมชัย สมานกสิกรณ์

เรียบเรียงเสียงประสาน สนธยา บรรดา

 

 

        พวกเราเหล่าลูกชมพู - เขียว

สามัคคีกลมเกลียวในแดนภูผา

นามโรงเรียน เขาทะลุพิทยา

คมแกร่งกล้ากระเดื่องชื่อระบือไกล

สู่ทางฝันครูผู้สอนทุ่มเทจิต

มุ่งให้ศิษย์ได้ก้าวไปอย่างสดใส

ให้เลื่องชื่อ ลือให้ก้อง ผองภูมิใจ

ชมพู - เขียว เด่นเกรียงไกรในอาณา

จะไปแห่งใดที่ไหนก็ไม่หวั่น

เรามุ่งมั่น ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา

ประพฤติดี เรียนเด่น เน้นกีฬา

พัฒนาชุมชนสังคมไทย

เอกลักษณ์ประจักษ์มั่นเราผองศิษย์

หลอมดวงจิตรักกันไว้ให้ผองใส

กัลปพฤกษ์สัญลักษณ์หลอมดวงใจ

ชุมพูเขียว ยิ่งใหญ่ ไชโย ไชโย