ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 พ.ค. 55 ถึง 18 พ.ค. 55 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
วันที่ 17 พ.ค. 55 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม. 2 , ม. 3 , ม.5 และ ม.6 พร้อมลงทะเบียนเรียน
วันที่ 18 พ.ค. 55 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม. 1 และ ม.4 พร้อมลงทะเบียนเรียน
30 เม.ย. 55 ถึง 03 พ.ค. 55 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
30 มี.ค. 55 รับ ปพ.6 ครั้งที่ 2
23 มี.ค. 55 ถึง 29 มี.ค. 55 สอบแกตัวครั้งที่ 2
23 มี.ค. 55 นักเรียนม.3,ม.6 รับ ปพ.6 ครั้งที่ 1
12 มี.ค. 55 ประกาศผลสอบ นักเรียนที่ติด 0,ร,มผ ยื่คำร้องสอบแก้ตัว
12 มี.ค. 55 ถึง 22 มี.ค. 55 สอบแกตัวครั้งที่ 1
09 มี.ค. 55 หัวหน้ากลุ่มสาระส่ง ปพ.5 ที่ฝ่ายวัดผล
08 มี.ค. 55 ครูส่ง ปพ.5 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ
29 ก.พ. 55 ถึง 02 มี.ค. 55 สอบปลายภาค
24 ก.พ. 55 OPEN HOUSE
18 ก.พ. 55 ถึง 19 ก.พ. 55 นักเรียน ม.6 สอบ O-NET
02 ก.พ. 55 ถึง 03 ก.พ. 55 นักเรียน ม.3 สอบ O-NET
25 ม.ค. 55 ถึง 27 ม.ค. 55 เข้าค่ายลูกเสือ
20 ม.ค. 55 หัวหน้ากลุ่มสาระส่ง ปพ.5 ที่ฝ่ายวัดผล
18 ม.ค. 55 ครูส่ง ปพ.5 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ
16 ม.ค. 55 วันครู
11 ม.ค. 55 ถึง 13 ม.ค. 55 สอบกลางภาค
02 ม.ค. 55 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
12 ธ.ค. 54 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (อบรมคุณธรรม)
10 ธ.ค. 54 วันรัฐธรรมนูญ
07 ธ.ค. 54 ถึง 09 ธ.ค. 54 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ครั้งที่ 61
05 ธ.ค. 54 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
25 พ.ย. 54 วันราชสดุดีลูกเสือ
20 พ.ย. 54 แข่งขันทักษะทางวิชาการของ สพม.11
01 พ.ย. 54 ถึง 04 พ.ย. 54 นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ 0,ร,มผ
01 พ.ย. 54 ถึง 18 พ.ย. 54 สอบแกตัวครั้งที่ 1
27 ต.ค. 54 เปิดเรียนภาคเรียนทีี่ 2/2554
26 ต.ค. 54 ครูเข้าร่วมประชุมสัมมนา ที่ จ.สุราษฎร์ธานี
23 ต.ค. 54 วันปิยะมหาราช
21 ต.ค. 54 ประชุมผู้ปกครอง, นักเรียนลงทะเบียนเรียน
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2554 วันที่ 21  ตุลาคม  2554 ณ หอประชุมโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
20 ต.ค. 54 ประชุมครู